May Tân Kỳ tự hào khi được sự tin tưởng của các đối tác: Taixin, Dasan Vina, Jeil Vina, Yenan Vina, VSUN, TSV, Sơn Trà, Meca Tech, Getac,… Đó luôn là động lực để May Tân Kỳ phát triển từng ngày!