Khi may áo phông, có thể vì 1 sơ suất nào đó từ phía sản xuất hoặc khách hàng, bạn nhận được 1 chiếc áo phông “quá khổ”. Hay tại 1 sự kiện nào đó, chiếc áo phông dành cho bạn lại rộng thùng thình so với “body chuẩn” của […]

Tài khoản